Privacy Policy

Site-ul www.goexplore.ro este proprietatea goexplore.ro, adresa email: contact@goexplore.ro

Site-ul www.goexplore.ro este o platforma de marketing pe care ofera spre rezervare/vanzare servicii de turism ale companiilor de turism partenere sau ale persoanelor specializate care ofera servicii de turism.

Politica de confidentialitate de pe site s-a actualizat în conformitate cu regulamentul nr. 679/2016, privind prelucrarea datelor cu caracter personal, aplicabil din 25.05.2018. Consideram că este important să vă protejam confidenţialitatea şi să vă informăm cu privire la modul în care utilizam datele dumneavoastră personale.

1. Principii de protecţie a datelor

Colectarea datelor personale se va efectua numai în scopurile specificate, explicite şi legitime; Datele NU vor fi prelucrate de către terţi; Procesarea datelor personale se va face într-o manieră legală, corectă şi transparentă; Toate datele personale vor fi pastrate confidential şi stocate într-un mod de înaltă securitate; Datele personale nu vor fi partajate terţilor; Persoanele carora li se prelucreaza datele au dreptul la solicitarea accesului la datele personale, rectificarea şi stergerea acestora, împotrivirea sau restrictionarea de la procesarea datelor, cât şi de la dreptul de portabilitate al datelor.

2. Datele personale

Date personale înseamnă orice informaţie care poate fi legată de o persoană fizică identificată sau identificabilă. Datele personale includ informaţii ce se referă la persoana subiect, cum ar fi nume, prenume, adresă, adresă de e-mail, număr de telefon.

3. Colectarea datelor personale

Datele pe care le colectam includ urmatoarele: Numele şi prenumele dumneavoastră, adresa de e-mail, numar de telefon, localitatea in care locuiti.

4. Scopul colectarii datelor personale

Informarea clienţilor privind validarea rezervarilor, rezolvarea anularilor sau a problemelor de orice natura referitoare la o rezervare prin folosirea postei electronice (e-mail) sau telefonic.

De asemenea, goexplore.ro poate furniza datele cu caracter personal ale cumpărătorului altor companii partenere, dar numai în temeiul unui angajament de confidenţialitate din partea acestora şi numai în scopurile mentionate prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranţă şi ca furnizarea acestor informaţii personale se face conform legislaţiei în vigoare, după cum urmează: furnizorilor de servicii de plată/bancare si furnizorilor de servicii de curierat sau companiilor partenere de la care au rezervat servicii de turism. Informaţiile cumpărătorului cu caracter personal pot fi furnizate şi către Poliţie, Parchetul General, instanţele judecătoreşti şi altor organe abilitate ale statului, în baza şi în limitele prevederilor legale şi ca urmare a unor cereri expres formulate.

5. Utilizarea datelor personale

Vom utiliza datele personale numai pentru scopul în care au fost colectate şi vom stoca datele doar atât cât este necesar pentru scopurile mai sus menţionate. Vom păstra informaţiile clientului pentru perioada în care contul său este activ, pentru oricare din scopurile menţionate mai sus. Accesul la datele personale este strict limitat personalului goexplore.ro , asociaţilor care deţin autorizaţia necesară şi nevoia clar definită pentru utilizarea datelor.

6. Securitatea procesarii Datele personale vor fi prelucrate/procesate în mod sigur şi se vor aplica şi menţine măsuri tehnice adecvate pentru a le proteja impotriva distrugerii ori pierderii accidentale sau ilegale, alterare, divulgare sau acces neautorizat, în mod special atunci cand procesarea presupune transmiterea datelor printr-o reţea atît cât şi împotriva oricarei alte forme de procesare ilegală.

7. Accesul si rectificarea sau stergerea datelor personale

Clienţii au dreptul de a solicita în orice moment accesul la: rectificarea, portabilitatea, ştergerea sau restricţionarea procesării datelor colectate. Pentru păstrarea datelor personale actualizate, recomandam utilizatorilor sa ne informeze despre orice schimbare sau discrepanţă.

Pentru vizualizarea sau modificarea datelor personale sau pentru a obţine informaţii legate de datele personale, vă rugăm contactaţi-ne la adresa de email: contact@goexplore.ro.